ΤΟ BLOG ΜΑΣ
    greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'