Βιωσιμότητα &
  Κυκλική Οικονομία

  ΠΡΑΣΙΝΗ
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  Αποστολή μας είναι να προστατεύουμε και να φροντίζουμε τους ανθρώπους και το περιβάλλον καθημερινά, πρωτοπορώντας με την κατασκευή και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Ακολουθώντας τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, δημιουργούμε λύσεις με αξία, με αντοχή στον χρόνο και την χρήση, ελαχιστοποιώντας την παραγωγή αποβλήτων, ενώ προάγουμε την ανακύκλωση και την βιώσιμη ανάπτυξη.

  Η προσαρμογή στο μέλλον, η επένδυση στην καινοτομία και η υιοθέτηση πράσινων πολιτικών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας.

  ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ

  uPV​C & Αλουμίνιο

  Συλλογή και ανακύκλωση υπολειμμάτων (scrap) από αδειοδοτημένους συνεργάτες. Και τα δύο υλικά είναι 100% ανακυκλώσιμα, με μεγάλη διάρκεια ζωής.

  Ανακύκλωση Συσκευασιών

  Επενδύουμε σε μηχανήματα όπως η πρέσα συμπίεσης χαρτοκιβωτίων και νάιλον συσκευασιών, για την προετοιμασία συλλογής και ανακύκλωσής τους.

  Ανακύκλωση Υαλοπινάκων

  Η εταιρεία συλλέγει και στέλνει για ανακύκλωση, τα θραύσματα από την παραγωγή των υαλοπινάκων.

  Θερμομονωτικά Προϊόντα

  Η εταιρεία, παράγει θερμομονωτικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, 100% ανακυκλώσιμα μετά το πέρας της χρήσης τους και με θετικό αποτύπωμα.

  Μπλε Κάδοι

  Έχουμε ενσωματώσει τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην καθημερινότητα των εργαζομένων μας, προωθώντας συνεχώς την ανακύκλωση γραφικής ύλης, των μπαταριών κτλ.

  Νέες Επενδύσεις

  Επενδύουμε σε νέες υποδομές και μηχανήματα, όπως η Μηχανή Ανακύκλωσης Διογκωμένης Πολυστερίνης, μετατρέποντας τα απόβλητα σε εισροές.

  Υβριδικά Αυτοκίνητα

  Αναγνωρίζουμε την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και επενδύουμε σε υβριδικά εταιρικά αυτοκίνητα.

  Το μέλλον βρίσκεται στα χέρια μας.

  Κατασκευάζουμε κουφώματα συνθετικά (uPVC) και Αλουμινίου που συνδυάζουν βιωσιμότητα, ποιότητα και υψηλή αρχιτεκτονική αισθητική.

  Παράγουμε Πιστοποιημένα θερμομονωτικά προϊόντα, πλήρως ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον, που υπόκεινται σε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.

  greeting_dialog_display: show greeting_dialog_delay: '5'