ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
KBE ECONOMY
Θερμοπλαστική Koυφώματα Κουφώματα συνθετικά (uPVC) KBE Economy

Η Θερμοπλαστική επιλέγει την ποιότητα ως κυρίαρχη παράμετρο για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συνόλου κουφωμάτων. Με τη χρήση υλικών αυστηρής πιστοποίησης ποιότητας και τη σφραγίδα της γερμανικής εταιρείας KBE, είναι σε θέση να προτείνει στον τελικό καταναλωτή τη λύση ενός κουφώματος χαμηλού κόστους, χωρίς όμως να επιτρέπει τον παραμικρό συμβιβασμό στην ποιότητα και την αξιοπιστία του τελικού προϊόντος.

Γνωρίστε τη σειρά KBE Economy και επιλέξτε τον συνδυασμό οικονομίας και υψηλής ποιότητας κουφωμάτων.